CTU CarTech

Náš tým se skládá asi ze 30 studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia, kteří studují především na Fakultě strojní a Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Z hlediska struktury se tým dělí na dvě základní skupiny, technickou a projektovou.

Technická skupina se skládá z více podskupin a každá zastupuje určitou oblast vývoje vozu. Projektová skupina zahrnuje tři se sebou úzce souvisejíci části (viz. záložka struktura týmu). Každý student účastnící se konstrukce, stavby, testování, závodu a dalších událostí spojených s projektem, si vyzkouší v praxi technické, lidské a jazykové dovednosti a znalosti. Kromě vítězství v soutěži Formula Student/SAE, projekt poskytuje skvělou zkušenost a přípravu na povolání pro budoucí inženýry.

Spojte se s námi

Vývojové a výrobní laboratoře

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta strojní

Technická 4, Praha 6, 160 00

Team Captain

Tomáš Adamec

tomas.adamec@fs.cvut.cz

+420 733 737 074


Napište nám