České vysoké učení technické v Praze

Fakulta strojní
Technická 4
Praha 6
160 00


Kontakt na CTU CarTech

Tomáš Adamec
Kapitán týmu
Tel.: +420 733 737 074
E-mail: tomas.adamec@fs.cvut.cz

Radek Tichánek
Akademický pracovník
Tel.: +420 224 352 507
E-mail: radek.tichanek@fs.cvut.cz