Systém zavěšení a odpružení je klíčový systém z hlediska dynamiky vozu. Díky správné kinematice a nastavení geometrie je auto lépe ovladatelné a schopné přenosu větších sil jak v příčné, tak v podélné dynamice. Nápravy navíc tvoří v podstatě veškerou neodpruženou hmotnost formule. Čím větší je poměr hmotnosti odpružených částí vozu k hmotnosti neodpružených částí, tím je lepší trakce pneumatiky. Snižování neodpružených hmot je tak jednou z prioritních záležitostí konstrukce.

Při použití kompozitních trubek zavěšení namísto ocelových, klesla celková hmotnost zavěšení o téměř 4kg.

Kvůli použití uhlíkových trubek bylo nutné provést rozsáhlý výzkum v oblasti lepených spojů, abychom měli jistotu, že jednotlivé nahrazené prvky dané zatížení přenesou.

Bylo nutné sestavit metodiku výroby a následně ji experimentálně otestovat na trhacím stroji v laboratořích ČVUT. Tato metodika byla dále využita i na dalších částech vozu (zavěšení křídla, řízení).

V letošní sezóně byly kompozitní trubky z pevnostních důvodů použity na prvcích náprav zatížených pouze osově (pushrody, prvky řízení,…), pro příští sezonu je v plánu ( po dalším výzkumu) rozsáhlejší nahrazení ocelových prvků za uhlíkové a tím další snížení hmotnosti neodpružených hmot a zlepšení jízdních vlastností monopostu.