Pohled do historie automobilového závodění může být pro mnohé děsivý, neboť dříve úmrtí na závodních tratích nebyla výjimkou. V posledních letech oblast nárazových struktur vozů prošla významným vývojem, přičemž výrazný úbytek smrtelných nehod je reálným důkazem. I tyto moderní prvky konstrukce závodních vozů nebyly na našem monopostu opomenuty.

Nos, který by měl pohltit energii nárazu, byl inspirován vozy formule 1. Je vyroben z kompozitu s uhlíkovými vlákny a při zkušebním testu by měl zastavit vůz o hmotnosti 300 kg z rychlosti 7 m/s s maximálním průměrným zpomalením menším než 20 g.

Jeho vývoj byl z inženýrského hlediska pojat na vysoké úrovni, neboť byl doprovázen řadou experimentů a simulací, které by v budoucnu mohly podpořit teoretický vývoj absorbérů nárazu bez nutnosti velkého množství nárazových zkoušek. Materiálový model MKP simulace provedené v SW balíku VPS poskytnutém firmou MECAS ESI byl kalibrován na základě nárazových zkoušek malých trubkovitých vzorků, za jejichž provedení vděčíme firmě Comtes FHT a.s.

 

Sekvence_narazu_Comtes

 

 

Tento materiálový model byl následně použit pro MKP simulace absorbéru nárazu našeho vozu. Jejich pomocí byl navržen nejen tvar deformačního členu, ale především skladba kompozitu. Navržený absorbér nárazu byl vyroben špičkovou technologií skládání jednotlivých vrstev z prepregu známou například z formule 1. Následně jsme za podpory firmy KTG s.r.o. provedli skutečný crash test. Výsledek lze považovat za úspěch, neboť nejenže splnil veškerá předepsaná pravidla soutěže, ale v porovnání s předchozím provedením je lehčí a současně se jedná o první kompozitní absorbér nárazu navržený a vyrobený na území České republiky.

IA_FS.07_2