Náš tým se skládá asi z 50 studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia, kteří studují především na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Z hlediska struktury se tým dělí na několik skupin, které vyvíjí dílčí části vozu a podílí se na přípravě business plánu.

Každý student účastnící se konstrukce, stavby, testování, závodu a dalších událostí spojených s projektem, si vyzkouší v praxi technické, lidské a jazykové dovednosti. Kromě vítězství v soutěži Formula Student/SAE, projekt poskytuje skvělou zkušenost a přípravu na povolání pro budoucí inženýry.