Přináší nám radost, když víme, že nám naše Fakulta strojní a ČVUT věří!

Zástupci našeho týmu převzali finanční dar v hodnotě 500 000 Kč od děkana fakulty strojní pana prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc. a rektora ČVUT pana prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc.

Dalších 250 000 Kč jsme obdrželi od pana proděkana Doc. Ing. Jan Řezníčka, CSc.

Děkujeme za důvěru!

 

 

Categories: Novinky