CTU CarTech

Náš tým se skládá asi ze 30 studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia, kteří studují především na Fakultě strojní a Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Z hlediska struktury se tým dělí na dvě základní skupiny, technickou a projektovou.

Technická skupina se skládá z více podskupin a každá zastupuje určitou oblast vývoje vozu. Projektová skupina zahrnuje tři se sebou úzce souvisejíci části (viz. záložka struktura týmu). Každý student účastnící se konstrukce, stavby, testování, závodu a dalších událostí spojených s projektem, si vyzkouší v praxi technické, lidské a jazykové dovednosti a znalosti. Kromě vítězství v soutěži  Formula Student/SAE, projekt poskytuje skvělou zkušenost a přípravu na povolání pro budoucí inženýry.

Spojte se s námi

Vývojové a výrobní laboratoře
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní

Technická 4, Praha 6, 1600

Team Captain
Jan Michálek
+420 739 117 945
j.michalek@fs.cvut.cz