O společnosti INKOSAS

 

Specializujeme se na dodávky vysoce kvalitních, převážně tvářených hutních polotovarů na bázi niklu, mědi, titanu a jejich slitin. Pro naše zákazníky jsme však i partnerem pro dodávky elektrických odporových drátů a topných těles, polotovarů ze specielních vysocelegovaných ocelí, materiálů obsahujících rozhodující podíl wolframu, molybdenu, zirkonia, tantalu, india, hafnia, niobu a dalších.

Úzce spolupracujeme s několika předními západoevropskými výrobci a distributory na bázi zastoupení, výhradního zastoupení nebo smlouvy o distribuci. Materiály, které nejsou pokryté smluvní spoluprací, zajišťujeme od vybraných partnerů působících po celém světě. Jedná se o kvalifikované výrobce a distribuční centra, s nimiž máme velmi dobré vztahy založené na vzájemné důvěře a podpořené dlouhými léty úspěšné spolupráce.