ERWIN JUNKER GRINDING TECHNOLOGY

Company Erwin Junker Grinding Technology is a part of the JUNKER Group, the global leader in the market for high-speed CBN grinding machines. Technologies of precise grinding are developed and tailored according to needs of customers who primarily come from automotive industry.

The company was founded in 1962 by Mr. Erwin Junker. In the same year Mr. Junker designed with two of his co-workers first fully automatic machine. In the 90s of 20th century the company went through further growth. Four plants in the Czech Republic – Mělník, Čtyřkoly and Středokluky in 1992 and Holice in 1998 – became part of JUNKER Group. Today JUNKER Group employs more than 1300 employees all over the world. There are also many of patented technological solutions developed by JUNKER. Mr. Junker is the exclusive owner of the JUNKER Group and still acts as General Director.

Erwin Junker Grinding Technology is one of the main partners of the CTU CarTech team. Apart from financial support CTU CarTech team can exploit also technological facilities of the company when the racing car being designed.

www.junker-group.com

 

ERWIN JUNKER GRINDING TECHNOLOGY

Erwin Junker Grinding Technology a.s. je součástí skupiny JUNKER Group, předním světovým výrobcem CBN-vysokorychlostních brousicích strojů. Technologie přesného broušení jsou navrhovány na míru individuálním potřebám zákazníků, především z automobilového průmyslu.

Pan Erwin Junker založil firmu v roce 1962. V tomto roce postavil pan Junker se dvěma dalšími zaměstnanci první, plně automatizovaný, stroj. V 90. letech 20. století byla firma rozšířena o čtyři české závody – v Mělníku, ve Čtyřkolech a ve Středoklukách (1992) a v r. 1998 o závod v Holicích. Dnes má firma JUNKER přes 1300 zaměstnanců ve všech koutech světa. Firma JUNKER má patentováno mnoho unikátních konstrukčních řešení.  Pan Junker dodnes firmu řídí a je jejím výhradním majitelem.

Erwin Junker Grinding Technology je jedním z hlavních partnerů týmu CTU CarTech. Krom finanční podpory může tým CTU CarTech využít technologické možnosti firmy při obrobení částí motoru.

www.junker-group.com