Z osobních stránek Karla Janečka:

Narodil jsem se 26. července 1973 v Plzni. Od malička jsem měl velmi rád různé logické hry, hodně přemýšlel a miloval matematiku. Vystudoval jsem Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, na Bradley University v USA jsem získal titul MBA a na Carnegie Mellon Univerzity v Pittsburgu titul PhD v oboru Mathematical Finance. Na MFF UK už několik let přednáším finanční matematiku.

V roce 1995 jsem založil společnost RSJ, která je dnes největší tvůrce trhu na světových burzách s finančními deriváty a je fenomenálně úspěšná. V RSJ jsem byl až donedávna ředitelem a předsedou představenstva, v současnosti působím jako předseda dozorčí rady. Mezi mé důležité aktivity patří nadační fondy, které jsem založil – jejich cílem je podporovat vzdělání, vědu a výzkum v oblasti matematiky, ekonomie a medicíny, pomáhat odhalovat korupci závažného rozsahu a podporovat ty, kdo na ni poukáží – obecně pomoci těm, kteří se dostali do úzkých díky zlojedům a nespravedlivému systému.”

www.kareljanecek.com