Materialise je společnost založená v roce 1990 se sídlem v belgické Louvani a se svými pobočkami po celém světě je přední mezinárodní společnost v oboru aditivní výroby (také známé jako 3D tisk). Kromě toho, že má společnost největší kapacity pro rychlé prototypování v Evropě, těší se společnost Materialise také vynikající pověstí jako dodavatel softwarových inovativních řešení.Výhody aditivní výroby využila společnost Materialise k vývoji jedinečných řešení v oblasti návrhu a výroby prototypů pro mnoho různých klientů.Naši klienti nejsou jen velké průmyslové společnosti v automobilovém, elektrotechnickém a spotřebním průmyslu, ale také špičkové nemocnice, výzkumné ústavy a kliniky nebo soukromí zákazníci, kteří mají zájem o vlastní tvorbu nebo chtějí zakoupit výrobek MGX designu.

 

Materialise is a company founded in 1990 with headquarters in Leuven, Belgium, and with offices worldwide, is a leading international company in the field of additive manufacturing (also known as 3D printing). In addition, the company has the largest capacity of rapid prototyping in Europe, Materialise enjoys the company also has an excellent reputation as a supplier of innovative software solution. The advantages of additive manufacturing company used Materialise to develop unique solutions in the design and production of prototypes for many different clients. Our clients are not only large industrial companies in the automotive, electrical and consumer industries as well as top hospitals, research institutes and clinics or private customers, who are interested in creating their own or intend to purchase a product design MGX.

Naše kancelář:

Předlická 460/22
400 02 Ústí nad Labem

Phone: +420 474 720 005
Fax: +420 474 720 006
Obchod:projekty@materialise.cz
Web: http://www.materialise.cz/