Společnost MECAS ESI, jako součást ESI Group, je uznávaným světovým dodavatelem nástrojů počítačové simulace v oblastech návrhu prototypů a výrobních procesů. Zabývá se řešením komplexních inženýrských projektů, přičemž plně zohledňuje fyzikální vlastnosti materiálů.

Díky využití numerických simulací k nahrazení fyzických prototypů pomáhá MECAS ESI svým klientům z průmyslových oblastí zkrátit vývojový cyklus produktu a dodávat inovativní produkty rychleji a za nižší cenu.

Tým inženýrů MECAS ESI poskytuje technickou podporu a konzultace v oblasti simulací nárazových zkoušek, posouzení limitních stavů a provádění multifyzikálních analýz, dále pak zkoušek z oblasti pasivní bezpečnosti, výrobních procesů tváření, lití, svařování, tepelného zpracování, ale také například vibroakustiky, proudění a elektromagnetické kompatibility.