Ve společnosti Misan s.r.o. pracuje zkušený tým aplikačních techniků, který mj. realizuje projektydodávek strojů s technologií, tj. včetně nástrojového vybavení, upínacích přípravků, programů odladěných pro zadané obrobky, obrobení zkušebních dávek atd. Aplikační tým má vlastní konstrukční pracoviště vybavené CAD/CAM, vývojové pracoviště pro aplikace průmyslových robotů, pracoviště pro přípravu technologií mimo stroje. Dále zajišťuje školení programování a obsluhy obráběcích strojů, technologickou podporu zákazníků, technologickou přípravu veletrhů a dalších vlastních předváděcích akcí, časové studie obrábění atd. Všichni aplikační technici mají také servisní zkušenosti a dovednosti.