Firma PTV spol. s r.o. vznikla v roce 1991. Byla založena lidmi, kteří technologii vysokotlakého kapalinového paprsku (VKP) prosadili ve východní Evropě již v 80. letech 20. století.

Hlavním předmětem činnosti byly zpočátku pouze dodávky systémů, náhradních a spotřebních dílů a poskytování servisu a know-how uživatelům technologie VKP v tlakových hladinách od 2400 do 4 130 barů.

Společnost prošla vnitřním vývojem od téměř výhradně obchodní firmy k firmě plně zaměřené na vlastní výrobu. V roce 1996 dodala první čerpadlo vlastní konstrukce a v lednu 2000 byl v PTV zkonstruován první CNC X-Y stůl.

K roku 2013  PTV realizovala dodávky více než 700 systémů pracujících s technologií VKP a své zákazníky našla v zemích východní Evropy, EU i USA.

Díky těmto úspěchům si mohla společnost PTV dovolit výrazněji expandovat do zahraničí a vytvořit si svá vlastní obchodní zastoupení ve státech východní a následně i západní Evropy.

Firma je držitelem certifikátu ISO 9001 dle Systému managementu kvality, díky němuž dostala příležitost podílet se na prestižních zakázkách např. pro automobilový nebo letecký průmysl.

www.ptv.cz