Nespoléháme na náhodu, nepromarňujeme příležitosti a neignorujeme výzvy. Sledováním vize, naplňováním mise, uplatňováním firemních hodnot, stejně tak jako cíleným strategickým směřováním jsme položili dobrý základ dlouhodobě úspěšné a stabilní pozice společnosti Ray Service na českých i světových trzích.

Vytváříme vědomě naši budoucnost…

Tyto cíle a hodnoty jsou pevně ukotveny v našich každodenních myšlenkách, činech a jednání. Kdo jsme, co chceme, děláme a za čím si stojíme jako jednotlivci i jako firma zajímá taktéž naše cílové skupiny: zákazníky a dodavatele, partnery a investory, spolupracovníky, stejně jako veřejnost.

Pokud se budeme důsledně hlásit k naší identitě a budeme ji žít uvnitř i navenek, pokud přispějeme aktivně k naplnění cílů a hodnot, vytvoříme takovou budoucnost, jakou si sami přejeme.

Mise

Jsme jiní než ostatní! Vlastním závazkem k poskytování vynikajících služeb vědomě a svědomitě přispíváme k úspěchu našich zákazníků. Náš osobitý přístup k druhým a přísný a důsledný postoj k sobě samým formuje naši individualitu ve smyslu býti lepšími, spolehlivějšími a rychlejšími! Jsme k sobě nároční. Jen tehdy k nám nároční mohou být také zákazníci – s jistotou, že jejich nároky a očekávání nezklameme.

Vize

Naším cílem je být a setrvat v pozici vyhledávaného stabilního partnera – specialisty na komplexní služby v oblasti elektrických systémů pro vojenský a letecký průmysl. Zakládáme si na schopnosti předvídat a pružně reagovat na výkyvy trhu a změny potřeb zákazníků. Vlastní  výrobní kapacitou a produktivitou si troufáme dalece překročit možnosti konkurence a zodpovědně vyřešit chronický časový problém zákazníka.

 

Více na: www.rayservice.cz