Hlavním cílem Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii projektu  je vytvářet profesionální a dobře vybavené výzkumné, vzdělávací a školící pracoviště. Dalším důležitým cílem je výzkum nových řešení a studium zahraničních zkušeností a nových perspektivních technologií blízké budoucnosti. Úkolem VCSVTT také je vychovávat mladé profesionální odborníky v oblasti výzkumu a vývoje obráběcích strojů a jiných strojírenských technologií, kteří by byli schopni konzultovat technické problémy a pomáhat průmyslu vyvinout novou generaci výrobků pro tuzemský i zahraniční trh. Získané nové poznatky, postupy, technologie a dovednosti uplatnitelné v oboru tvářecích a dalších strojů budou rovněž k disposici příslušným podnikům či zájemcům.

www.rcmt.cvut.cz