SimPack je Multi-Body Simulation(MBS) software. Používaný především pro dynamickou analýzu mechanických a mechatronických soustav. To umožňuje inženýrům vytvářet a řešit virtuální 3D modely, aby bylo možné předvídat a vizualizovat pohyb, tažné síly a napětí.

www.simpack.com